Công văn 3860/TXNK-CST ngày 13/05/2019

Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Tải về tại đây: