Công văn 3787/GSQL-GQ2 ngày 22/11/2018

Thủ tục hải quan, thuế nhập khẩu loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ

Tải về tại đây: