Công văn 17/XNK-XXHH ngày 08/01/2019

Chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Tải về tại đây: