Công văn 16813/QLD-CL ngày 02/10/2019

Phát hiện thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt giới hạn cho phép

Tải về tại đây: