Công văn 1500/GSQL-GQ2 ngày 09/05/2019

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng dầu nhập khẩu

Tải về tại đây: