Công văn 1297/GSQL-GQ1 ngày 23/04/2019

Nhập khẩu than phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng

Tải về tại đây: