Công văn 10296/BTC-CST ngày 03/09/2019

Trả lời vướng mắc trong thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Tải về tại đây: