Quyết định 2894/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 25/07/2019

TTHC thay thế và bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, BVTV do Bộ NN&PTNT quản lý

Tải về tại đây: