Công văn 6999/TXNK-CST ngày 01/08/2019

Hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

Tải về tại đây: