Công văn 6507/TXNK-CST ngày 22/07/2019

Chính sách thuế đối với mặt hàng “xổ số cào” nhập khẩu

Tải về tại đây: