Công văn 6257/TXNK-DTQLT ngày 12/07/2019

Xử lý tờ khai thừa tiền thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: