Công văn 6225/BCT-XNK ngày 23/08/2019

Thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA

Tải về tại đây: