Công văn 5524/TCHQ-GSQL ngày 29/08/2019

Sử dụng con dấu trên tờ khai hải quan của doanh nghiệp chuyển phát nhanh

Tải về tại đây: