Công văn 5487/TCHQ-GSQL ngày 28/08/2019

Bán hàng và thu đổi ngoại tệ trong khu vực hạn chế tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Tải về tại đây: