Công văn 5243/TCHQ-TXNK ngày 16/08/2019

Chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với xe ô tô nguyên chiếc và linh kiện ô tô nhập khẩu

Tải về tại đây: