Công văn 5189/TCHQ-GSQL ngày 13/08/2019

Kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền SHTT, chuyển tải bất hợp pháp

Tải về tại đây: