Công văn 4805/TCHQ-QLRR ngày 26/07/2019

Trả lời vướng mắc phân luồng tờ khai đối với các lô hàng nhập khẩu

Tải về tại đây: