Công văn 2646/BKHCN-ĐTG ngày 26/08/2019

Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng

Tải về tại đây: