Công văn 2645/BKHCN-ĐTG ngày 26/08/2019

Vướng mắc trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu

Tải về tại đây: