Công văn 2336/BKHCN-ĐTG ngày 02/08/2019

Thực hiện QĐ 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Tải về tại đây: