Công văn 2271/GSQL-GQ1 ngày 29/07/2019

Thực hiện QĐ 18/2019/QĐ-TTg về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Tải về tại đây: