Công văn 2115/BKHCN-ĐTG ngày 16/07/2019

Thực hiện QĐ 18_2019_QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Tải về tại đây: