Công văn 2029/GSQL-GQ5 ngày 01/07/2019

Khai sai, khai bổ sung tờ khai hải quan

Tải về tại đây: