Đóng góp ý kiến quy trình rà soát điều tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH

Ngày 24/7, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến quy trình rà soát điều tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT thông qua đại lý.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo Ban, Vụ trực thuộc BHXH Việt Nam: Ban Thu, Sổ -Thẻ, Vụ Tài chính kế toán, Thanh tra Kiểm tra, Pháp Chế, Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng. Lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Lào Cai, Nghệ An, Kon Tum, Long An, Kiên Giang.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, hội thảo có 02 nội dung cần các đại biểu với kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai tại địa phương, đóng góp ý kiến gồm: rà soát điều tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT thông qua đại lý. Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu mong muốn, các đại biểu cùng nhau bàn thảo, thống nhất ý kiến, bổ sung đóng góp các bước làm quy trình mẫu biểu, đề ra được những giải pháp để triển khai thành công quy trình này trong thực tiễn đúng quy định của pháp luật và đúng chức năng quyền hạn của BHXH. Hướng đến mục tiêu Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, công khai minh bạch, đồng thời giảm áp lực, gánh nặng công việc cho cán BHXH khi sắp xếp lại vị trí, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, chuyển dịch dần sang dịch vụ công theo yêu cầu Chính phủ đã đề ra.
Theo dự thảo quy trình Hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, Trung tâm Công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với Ban Thu rà soát, đối chiếu dữ liệu do Tổng Cục Thuế cung cấp với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý; phân loại và chuyển BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo danh sách: đơn vị chưa tham gia BHXH cho người lao động và đơn vị đang tham gia BHXH cho người lao động nhưng chưa đầy đủ.
Quy trình rà soát, điều tra, đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN được thực hiện qua các bước: Rà soát dữ liệu do phòng Quản lý thu chủ trì, Phòng CNTT, Bưu điện tỉnh tiếp nhận dữ liệu; kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu đơn vị đang quản lý thu; chuyển dữ liệu hoàn chỉnh cho phòng Khai thác và thu nợ/Bưu điện tỉnh. Quy trình thực hiện nêu rõ nhiệm vụ của Phòng Khai thác và thu nợ, Bưu điện tỉnh; các bước Bưu điện tỉnh, huyện rà soát, điều tra, đôn đốc thu tại đơn vị. Quy trình thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đột xuất đối với đơn vị không chấp nhận đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Quy trình lập hồ sơ chuyển cơ quan Công an đề nghị điều tra, truy tố và xử lý hình sự về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Đối với dự thảo thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT thông qua đại lý thu, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nộp cho ý kiến hoàn thiện quy trình nhằm giảm thời gian cho các đại lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT cho cơ quan BHXH; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu của các đại lý…
Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất các nội dung trong dự thảo quy trình; các quy trình trong tổ chức thực hiện của BHXH Việt Nam đều khá chặt chẽ, đầy đủ. Tuy nhiên, các đại biểu cũng nêu một số ý kiến như cần cụ thể trách nhiệm của từng đầu mối cũng như kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Kết luận Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu các Ban Nghiệp vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nhanh chóng chỉnh sửa, lấy ý kiến đóng góp của BHXH 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để hoàn thiện quy trình kịp thời ban hành văn bản triển khai thực hiện; thành lập tổ công tác đến 02 địa phương thực nghiệm quy trình; đồng thời tổ chức chương trình tập huấn bài bản hướng dẫn tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam tháo gỡ, hướng dẫn, chỉnh sửa cho phù hợp, hiệu quả, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ./. 


Nguồn: Báo BHXH Việt Nam