[Infographic] 7 dịch vụ tin nhắn trong lĩnh vực BHXH, BHYT từ ngày 01/8/2019Nguồn: Báo BHXH Việt Nam