Chính sách BH thất nghiệp - Điểm tựa thực sự của người lao động và người sử dụng lao động

Ngày 12/7, tại Thanh Hóa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách BH thất nghiệp. Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp tham dự và chủ trì Hội nghị.
 


Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Doãn Mậu Diệp phát biểu tại Hội nghị

Gần 13 triệu người tham gia BH thất nghiệp

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện chính sách BH thất nghiệp, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm Lê Quang Trung cho biết, trong 10 năm qua, số lượng người tham gia và đóng BH thất nghiệp liên tục tăng qua các năm và đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao: Năm 2009 mới chỉ có 5.993.300 người tham gia BH thất nghiệp, năm 2015 (năm đầu tiên Luật Việc làm có hiệu lực) có 10.308.180 người tham gia, năm 2018 có 12.680.173 người tham gia tăng 7,7% so với năm 2017, bằng 87,7% tổng số người tham gia BHXH bắt buộc và tính đến nay con số này là gần 13 triệu người tham gia, tổng số đơn vị tham gia BH thất nghiệp là 361.586 đơn vị.
Tổng số tiền thu BH thất nghiệp không ngừng tăng qua các năm, tính đến thời điểm năm 2018, bình quân tiền đóng BH thất nghiệp hằng tháng của người lao động là 4.937.117 đồng, tăng 9,94% so với bình quân tiền đóng năm 2017, tổng số tiền thu BH thất nghiệp năm 2018 là 15.531 tỷ đồng, tăng 14,9%  so với tổng số tiền thu năm 2017 (13.517 tỷ đồng).

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm được đặc biệt quan tâm, số lượng và hiệu quả người được tư vấn, giới thiệu việc làm tăng theo từng năm và chiếm tỷ lệ khá cao so với số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (trên 96,8% so với số người hưởng trợ cấp thất nghiệp). Năm 2018, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.390.429 lượt người tăng hơn 10 lần so với số người được tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2010. Đến nay đã có trên 180.000 người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, nhiều người thất nghiệp sau khi tham gia các khóa học nghề đã có việc làm và ổn định cuộc sống. Một số địa phương có số người được hỗ trợ học nghề cao như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương...

Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp gần 5 triệu lượt người và có xu hướng tăng qua các năm. Ngoài ra, người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp còn được cung cấp thông tin về thị trường lao động để tìm việc làm và sớm trở lại thị trường lao động, thẻ BHYT trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có thể khám chữa bệnh.
Thể hiện tính nhân văn và thúc đẩy gắn kết xã hội

Đánh giá về việc thực hiện chính sách BH thất nghiệp trong 10 năm qua, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho rằng, chính sách BH thất nghiệp đã đi vào cuộc sống, hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động, thực sự là điểm tựa của cả người lao động và người sử dụng lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Việc thực hiện BH thất nghiệp thực sự đã đảm bảo nguyên tắc chia sẻ, đóng - hưởng và an toàn Quỹ, thể hiện sự hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ; chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau của những người lao động, giữa người có nguy cơ mất việc làm thấp với người có nguy cơ mất việc làm cao, thể hiện tính nhân văn và thúc đẩy gắn kết xã hội.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, qua 10 năm thực hiện BH thất nghiệp cũng còn không ít những tồn tại như: Vẫn nặng về giải quyết hậu quả mà nhẹ về các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu việc sa thải hoặc duy trì việc làm cho người lao động; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để duy trì việc làm đã có nhưng thiết kế quá khắt khe; trong BH thất nghiệp chưa thiết kế đầy đủ các chính sách;….
Phó Cục trưởng Cục Viêc làm Lê Quang Trung cho biết: Mục tiêu đặt ra cho giai đoạn đến năm 2021 là phấn đấu đạt khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Giai đoạn đến năm 2025 phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia; Giai đoạn đến năm 2031 phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia.
 

Khen thưởng các tập thể và cá nhân tại Hội nghị.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên cũng như thực hiện hiệu quả việc chính sách BH thất nghiệp trong thời gian tới, theo ông Lê Quang Trung cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp như: Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chính sách BH thất nghiệp tại Luật Việc làm vào năm 2021- 2022 theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người lao động, khắc phục tình trạng gian lận, trục lợi BH thất nghiệp; Nghiên cứu đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền, bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với phát triển đối tượng tham gia. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BH thất nghiệp; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện BH thất nghiệp; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BH thất nghiệp; Tăng cường hợp tác liên ngành, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BH thất nghiệp.

Cũng tại Hội nghị, 19 tập thể và 59 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; 14 tập thể và 42 cá nhân được tặng giấy khen của Cục Việc làm vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện chính sách BH thất nghiệp giai đoạn từ 2008 đến 2018./.Nguồn: Báo BHXH Việt Nam