Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trong lĩnh vực BHXH

Là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách trong lĩnh vực lao động - người có công và xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 diễn ra vào ngày 16/7/2019.
 

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo Dân sinh

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã nỗ lực đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, cụ thể: đã tạo việc làm trong nước cho 777 nghìn người, đưa gần 67 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm xuống thấp nhất từ trước đến nay còn 1,99%. 125 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện lên trên 400.000 người. Bộ trưởng khẳng định, quyết tâm phấn đấu hết năm 2019 thêm mới 200 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện.

Cùng với đó, đời sống nhân dân cải thiện; số hộ thiếu đói giảm 30,9%; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh.

Liên quan đến Giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng đánh giá cao việc đào tạo tuyển sinh; lĩnh vực xây dựng thể chế đã có những thành công nhất định, cơ bản các nhiệm vụ của Chính phủ giao đều không có nợ đọng. Trong tháng 6, được sự uỷ quyền của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Quốc hội xem xét và cho ý kiến về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi); đề xuất và trình Chính phủ, Quốc hội về việc Việt Nam gia nhập Công ước số 98 của ILO về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm 2019, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu, tập trung xử lý cải cách hành chính; kiện toàn, tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả, chủ động tuyển dụng cán bộ mới, công khai, minh bạch.

Thực hiện lộ trình xoá tình trạng hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách. Phấn đấu để tháng 7/2020, không còn hộ nghèo là gia đình chính sách. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Tiếp tục tham mưu ban hành chính sách trong lĩnh vực lao động việc làm, kết nối chặt chẽ giữa đào tạo nghề với việc làm; tìm và thực hiện các giải pháp để nâng cao tỷ lệ qua đào tạo, nhằm tăng năng suất lao động, chú trọng vào mục tiêu phát triển thị trường lao động bền vững. Quan tâm hơn nữa đến các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trong lĩnh vực BHXH, nhất là trên các  phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường phối hợp với BHXH Việt Nam truyền thông về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, lưu ý điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, rà soát lại tất cả các điều liên quan trong Luật BHXH, để bổ sung vào Bộ luật Lao động (sửa đổi) cho phù hợp./.
Nguồn: Báo BHXH Việt Nam