Chi tiết bantin BHXH 25072019


Ngày 12 và 19/07/2019 là 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực BHXH trên ứng dụng VBPL.

Phan Khoa Thành
tháng 7 2019 — 1229 lượt xem

Từ ngày 01/07/2019, tăng thêm 7.19% mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng so với tháng 06/2019 cho đối tượng là cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Phan Khoa Thành
tháng 7 2019 — 974 lượt xem

Niềm vui tuổi già

Phan Khoa Thành
tháng 7 2019 — 1347 lượt xem

Chính sách BH thất nghiệp - Điểm tựa thực sự của người lao động và người sử dụng lao động

Phan Khoa Thành
tháng 7 2019 — 1095 lượt xem

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trong lĩnh vực BHXH

Phan Khoa Thành
tháng 7 2019 — 883 lượt xem

Quyết tâm hoàn thiện Chính phủ điện tử

Phan Khoa Thành
tháng 7 2019 — 905 lượt xem

[Infographic] Tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp

Phan Khoa Thành
tháng 7 2019 — 1538 lượt xem

[Infographic] Ý nghĩa thông tin trong mã số thẻ BHYT

Phan Khoa Thành
tháng 7 2019 — 1642 lượt xem

Thủ tướng: Bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT

Phan Khoa Thành
tháng 7 2019 — 984 lượt xem

BHXH Việt Nam yêu cầu đẩy mạnh thực hiện BHYT HSSV năm học 2019-2020

Phan Khoa Thành
tháng 7 2019 — 1072 lượt xem

[Infographic] 7 dịch vụ tin nhắn trong lĩnh vực BHXH, BHYT từ ngày 01/8/2019

Phan Khoa Thành
tháng 7 2019 — 1705 lượt xem

Đóng góp ý kiến quy trình rà soát điều tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH

Phan Khoa Thành
tháng 7 2019 — 1055 lượt xem

Về Chúng tôi

Viết một đoạn văn ngắn ở đây để khi độc giả mới tìm đến website của bạn qua các bài blog, được dẫn chiếu trong kết quả tìm kiếm của Google.

Hãy luôn được cập nhật:

Tham gia vào dòng tin xã hội của chúng tôi.

Blog của chúng tôi

Lưu trữ