Cần có nguồn kinh phí Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên và NLĐ

Ngày 9/11, HĐND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn

Ngày 9/11, HĐND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn, gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; HSSV đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; người thuộc hộ gia đình làm nông- lâm- ngư- diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Để bảo đảm thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 96,65% dân số đã được UBND tỉnh giao, thời gian qua, BHXH tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều giải pháp như: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích thiết thực khi tham gia BHYT; đề xuất với Sở Y tế nâng cao chất lượng, hiệu quả KCB ở các cơ sở KCB BHYT; phối kết hợp với các cơ quan, ban ngành trong tỉnh vận động, khuyến khích người dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT HSSV...

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX

Tuy nhiên, tính đến nay, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn mới đạt 95,57% dân số, tương ứng với 964.448 người tham gia. Trong đó, 2 nhóm có tỷ lệ tham gia thấp, đó là: Nhóm người thuộc hộ gia đình làm nông- lâm- ngư- diêm nghiệp có mức sống trung bình hiện mới chỉ có 820 người tham gia; nhóm HSSV chỉ có 77.793 người tham gia (đạt 84,28% so với số phải vận động).

Hiện nay, đối với nhóm hộ gia đình làm nông- lâm- ngư- diêm nghiệp có mức sống trung được NSNN hỗ trợ 30% mức đóng, 70% còn lại do người dân tự đóng. Tuy nhiên, theo đánh giá của BHXH tỉnh, kinh tế gia đình của nhóm này thường không bền vững, do phụ thuộc nhiều vào mùa vụ, giá cả sản phẩm làm ra... Vì vậy, đa số các hộ gia đình thuộc diện này chỉ tham gia BHYT cho người già yếu hoặc đã có bệnh tật, còn phần lớn những người khỏe mạnh chưa tham gia.

Đối với nhóm HSSV hiện được NSNN hỗ trợ 30% mức đóng, còn lại 70% do gia đình tự đóng. Do đó, nhiều gia đình có khó khăn về kinh tế hoặc có đông con đang theo học các cấp vẫn chưa tham gia, khiến cho tỷ lệ tham gia của nhóm HSSV trên địa bàn tỉnh còn thấp.

Từ thực tế tình hình kinh tế-xã hội và thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, BHXH tỉnh Trà Vinh đã thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá thực trạng. Trên cơ sở đó, đã có Công văn số 342/BHXH-QLT ngày ngày 24/4/2020 báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh xem xét, hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách của tỉnh cho nhóm người thuộc hộ gia đình làm nông- lâm- ngư- diêm nghiệp có mức sống trung bình và nhóm HSSV.

Trên cơ sở đó, ngày 9/11/2020, tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể: Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% mức đóng, ngân sách địa phương hỗ trợ 30% mức đóng). Hỗ trợ 40% mức đóng BHYT cho HSSV đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (ngân sách Trung ương hỗ trợ 30% mức đóng, ngân sách địa phương hỗ trợ 10% mức đóng). Hỗ trợ 50% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông- lâm- ngư- diêm nghiệp có mức sống trung bình (ngân sách Trung ương hỗ trợ 30% mức đóng, ngân sách địa phương hỗ trợ 20% mức đóng).

Cũng theo Nghị quyết trên, trường hợp một người thuộc nhiều nhóm đối tượng được NSNN hỗ trợ mức đóng BHYT, thì được hưởng mức hỗ trợ theo nhóm đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. Thời gian thực hiện Nghị quyết từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2025.

Với việc ban hành Nghị quyết này, không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ cho người dân giảm bớt khó khăn về kinh tế, mà còn góp phần nâng cao độ bao phủ BHYT trên địa bàn. Từ đó, giúp người dân có điều kiện được tiếp cận với các DVYT để chăm lo sức khỏe cho chính bản thân mình; đồng thời hỗ trợ BHXH tỉnh trong tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT.