Từ nay đến cuối năm, toàn Ngành phấn đấu vận động trên 455.000 người tham gia BHXH tự nguyện

Tính đến tháng 9/2020, cả nước đã có 844.741 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 70,43% kế hoạch và tăng 381.636 người so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, từ nay đến cuối năm, để hoàn thành chỉ tiêu được giao, toàn Ngành cần phấn đấu vận động được trên 455.500 người tham gia BHXH tự nguyện.

Theo ông Dương Văn Hào- Trưởng ban Thu và Sổ thẻ (BHXH Việt Nam), mặc dù số người tham gia BHXH tự nguyện tăng, nhưng so với những tháng trước đây có dấu hiệu chững lại.

Cụ thể, thời điểm tháng 6 phát triển được trên 70.000 người tham gia; tháng 7 tăng 66.000 người so với tháng 6; tháng 8 tăng trên 48.000 người so với tháng 7 và đến tháng 9 chỉ tăng thêm được 58.000 người.

Đáng chú ý, bên cạnh những BHXH địa phương tích cực, chủ động trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cũng như phối hợp với các sở, ngành chức năng, thì vẫn còn một số địa phương chưa quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ...

Theo dự báo, nếu tốc độ phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện như trên, toàn Ngành khó có thể hoàn thành được chỉ tiêu của năm 2020. Do đó, theo ông Hào, đây là vấn đề mà BHXH các địa phương cần phải đặc biệt lưu tâm, chủ động vào cuộc triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra.

Nguồn: Tạp chí BHXH