Tăng cường công tác quản lý thông tin người hưởng và đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Trong thời gian qua, BHXH thành phố Hải Phòng đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và BHXH Việt Nam, đồng thời tăng cường quản lý thông tin người hưởng các chế độ. Tính đến hết ngày 31/7/2020, toàn thành phố có 26.361 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM, đạt 17 % trên tổng số người hưởng.

(ảnh minh họa)

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm hạn chế đi lại, tiếp xúc, đảm bảo an toàn và thực hiện giãn cách xã hội đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN, BHXH Thành phố đã có Công văn số 1617/BHXH-KHTC ngày 05/8/2020 giao chỉ tiêu phấn đấu hàng tháng cho BHXH các quận, huyện thực hiện, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam về chi trả an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó tập trung tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của phương thức chi trả này, phân công cán bộ, vận động trực tiếp tại nơi chi trả để người hưởng hiểu rõ hơn về tiện ích của việc giao dịch qua thẻ ATM, từ đó tích cực đăng ký tham gia.

Với những nỗ lực của BHXH thành phố, số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng đã gia tăng đáng kể. Trong tháng 8/2020, toàn thành phố đã phát triển 1.554 người, nâng tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM lên 27.915 người, đạt 18% trên tổng số người hưởng, trong đó khu vực đô thị là 25.021 người, đạt 30,07% tổng số người hưởng ở khu vực đô thị, vượt 8% so với kế hoạch được giao năm 2020.

Bên cạnh những thuận lợi, việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM còn những khó khăn nhất định trong công tác quản lý đối tượng. Để nắm bắt thực trạng và quản lý người hưởng chặt chẽ, chính xác theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thống nhất giữa cơ sở dữ liệu chi trả với hồ sơ người hưởng, BHXH thành phố đã phối hợp chính quyền địa phương, ngành Bưu điện, Ngân hàng thực hiện rà soát 323 người hưởng qua thẻ ATM còn thiếu thông tin. Sau kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 8/2020, còn 81 trường hợp người hưởng đang lĩnh qua tài khoản ATM chưa cung cấp thông tin cá nhân (có danh sách kèm theo). BHXH thành phố thông báo chuyển chậm tiền lương hưu, trợ cấp BHXH trong kỳ lương tháng 9/2020, đề nghị các cá nhân liên hệ cơ quan BHXH hoặc cơ quan Bưu điện để cung cấp thông tin cá nhân nhằm đảm bảo kịp thời công tác chi trả.

Việc mở rộng phương thức chi trả qua thẻ ATM đã góp phần tích cực trong việc thực hiện hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó đem lại những lợi ích thiết thực cho người hưởng và góp phần vào công cuộc hiện đại hoá nền kinh tế - xã hội đất nước./.

Nguồn: Tạp chí BHXH