Điều kiện cơ sở khám, chữa bệnh chuyển người bệnh BHYT từ tuyến dưới lên tuyến trên

Bạn đọc Minh Phúc (TP.Hồ Chí Minh) hỏi: Tôi tham gia BHYT ở tuyến huyện, giờ bị viêm gan C thì điều trị thế nào? Có được chuyển viện không và chi phí tính ra sao?

(Ảnh minh họa)

 

Trả lời: Khoản 1 Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định, cơ sở khám, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị.

- Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn.

Như vậy, để được hưởng đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT, đề nghị bạn đến khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu trên thẻ, trường hợp vượt quá khả năng điều trị thì bạn sẽ được chuyển lên cơ sở tuyến trên. Chi phí điều trị phụ thuộc vào chỉ định của bác sĩ điều trị căn cứ trên mức độ bệnh tật của người bệnh.

Nguồn: Tạp chí BHXH