Đề xuất 2 phương án lương tối thiểu vùng năm 2021

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ nhất năm 2020 để bàn về phương hướng tiền lương tối thiểu vùng năm 2021.

(ảnh minh họa)

5 thành viên đã tham gia phiên họp của Hội đồng Tiền lương quốc gia, do ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia chủ trì, để bàn về phương hướng tiền lương tối thiểu năm 2021.

Bộ phận kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đề xuất 2 phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2021.

Phương án 1, khuyến nghị tiếp tục thực hiện mức ương tối thiểu vùng năm 2020 đến hết năm 2021 (không điều chỉnh lương tối thiểu năm 2021).

Phương án 2, thực hiện từ 1/7/2021 (lùi 6 tháng so với thông lệ các năm trước), điều chỉnh bình quân 2,5% để duy trì, đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động (tính trên cơ sở CPI năm 2021 dự kiến 4% trừ phần đã tăng vượt 1,51% của năm 2020).

Theo chương trình, các bên tham gia Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ đánh giá, rà soát lại về tình hình kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay, nhất là ảnh hưởng từ dịch COVID-19 để có đánh giá chính xác về tiền lương tối thiểu vùng sao cho sát với thực tế.

Phiên họp thứ 2 sẽ diễn ra vào khoảng tháng 9-10/2020 để thống nhất phương án.

Hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2020 được áp dụng như sau: Những doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I áp dụng mức lương tối thiểu vùng là 4.420.000 đồng/tháng, mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II; mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III; mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Nguồn: Tạp chí BHXH