Chi tiết bantin BHXH 2020-06-15


Gần 8 triệu hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả qua Bưu điện

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 6 2020 — 370 lượt xem

BHXH Việt Nam lập kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa TTHC cho DN giai đoạn 2020-2025

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 6 2020 — 317 lượt xem

Người có thẻ BHYT trên địa bàn TP.HCM: Được tạo thuận lợi tối đa

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 6 2020 — 399 lượt xem

Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với cơ sở khám, chữa bệnh liên doanh, liên kết

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 6 2020 — 367 lượt xem

BHXH Việt Nam: Ban hành Quy chế Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 6 2020 — 619 lượt xem

Bổ sung Danh mục mã vật tư y tế áp dụng trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 6 2020 — 2199 lượt xem

Nghị định mới của Chính phủ về quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 6 2020 — 523 lượt xem

Từ 15/07/2020: Trình tự thủ tục quyết định áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 6 2020 — 478 lượt xem

Đảm bảo đầy đủ quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 6 2020 — 378 lượt xem

Về Chúng tôi

Viết một đoạn văn ngắn ở đây để khi độc giả mới tìm đến website của bạn qua các bài blog, được dẫn chiếu trong kết quả tìm kiếm của Google.

Hãy luôn được cập nhật:

Tham gia vào dòng tin xã hội của chúng tôi.

Blog của chúng tôi

Lưu trữ