Chi tiết bantin BHXH 2020-05-15


Điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chưa ghi trong sổ BHXH

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 465 lượt xem

Tối ưu hóa phương án cung cấp dịch vụ hỗ trợ người lao động trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 277 lượt xem

Tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất: Hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp gặp khó khăn theo quy định của pháp luật

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 344 lượt xem

Đề xuất về tuổi nghỉ hưu theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam (Bài 01)

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 895 lượt xem

Đối tượng do BHXH Bộ Quốc phòng quản lý, thu và cấp thẻ BHYT

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 302 lượt xem

Hà Nội: 05 nhóm đối tượng thụ hưởng gói An sinh xã hội

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 358 lượt xem

Thực hiện chính sách BHXH tại các khu công nghiệp

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 834 lượt xem

BHXH Việt Nam xây dựng kịch bản thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 trong tình hình mới

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 291 lượt xem

Về Chúng tôi

Viết một đoạn văn ngắn ở đây để khi độc giả mới tìm đến website của bạn qua các bài blog, được dẫn chiếu trong kết quả tìm kiếm của Google.

Hãy luôn được cập nhật:

Tham gia vào dòng tin xã hội của chúng tôi.

Blog của chúng tôi

Lưu trữ