Đảm bảo thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 972/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

(Ảnh minh họa)

Một số thay đổi khi chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng bằng tiền mặt

Cơ quan Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu tại các cơ sở Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 04, người hưởng chủ động lựa chọn thời gian phù hợp theo thông báo của cơ quan Bưu điện, mang theo thẻ chi trả đến các Bưu cục của Bưu điện để nhận tiền. Trường hợp người hưởng lương hưu, người hưởng trợ cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các cơ sở Bưu điện; người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú sẽ được cơ quan Bưu điện tổ chức chi trả tận nhà (người hưởng báo với cơ quan Bưu điện để được chi trả theo hình thức này). Đặc biệt, trường hợp người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cơ quan Bưu điện sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan BHXH để có phương án chi trả kịp thời nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho người hưởng phù hợp điều kiện cụ thể của địa bàn; thời gian chi trả thực hiện theo quy định và tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương.

Tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng

Để việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thuận lợi trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với cơ quan Bưu điện báo cáo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 04/2020 và các tháng tiếp theo trong thời gian phòng chống, dịch Covid-19; đề xuất giải pháp, thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chi trả, đảm bảo an toàn cho người hưởng, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan Bưu điện rà soát danh sách người hưởng từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú, có thông báo cho cơ quan Bưu điện để tổ chức chi trả tại nhà. Truyền thông cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức, thời gian và địa điểm chi trả, thực hiện và yêu cầu người hưởng đến điểm chi trả nhận tiền phải đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người để đảm bảo an toàn cho người hưởng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Kiểm tra việc tổ chức chi trả của cơ quan Bưu điện; phối hợp xử lý, giải quyết, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình An sinh xã hội, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2020.

Điểm chi trả thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH Việt Nam yêu cầu chỉ đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố phối hợp với BHXH tỉnh đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 04/2020 và các tháng tiếp theo trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại điểm chi trả như tổ chức phun khử khuẩn tại tất cả các điểm chi trả trước và trong thời gian cơ quan Bưu điện tổ chức chi trả; thực hiện đeo khẩu trang tại tất cả các điểm chi trả; yêu cầu nhân viên Bưu điện, người hưởng đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả; trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại tất cả các điểm chi trả; trường hợp người hưởng không đeo khẩu trang đến điểm chi trả, Bưu điện cần phát khẩu trang miễn phí cho người hưởng.

Ngoài ra, tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, không để người hưởng tập trung đông. Thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm nhân lực, an toàn tiền mặt khi tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng. Có phương án chi trả đảm bảo an toàn cho người hưởng trong trường hợp người hưởng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tập trung đông trong cùng một thời điểm. Tăng cường công tác truyền thông để nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân viên Bưu điện và người hưởng.


Nguồn: Tạp chí BHXH