Chi tiết bantin BHXH 2020-04-15


Mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH từ ngày 15/04/2020

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 215 lượt xem

Từ 01/7/2020: Thêm nhiều quyền lợi cho người lao động

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 479 lượt xem

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 465 lượt xem

Nỗ lực góp phần bảo đảm An sinh xã hội trước tác động của dịch Covid-19

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 442 lượt xem

Tăng cường công tác phối hợp ngăn chặn trục lợi và đảm bảo sử dụng quỹ BHXH, BHYT hiệu quả

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 1270 lượt xem

Đảm bảo thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 311 lượt xem

Ngành BHXH: Tổ chức làm việc trực tuyến, hạn chế tiếp xúc và giảm nguy cơ lây nhiễm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 217 lượt xem

Tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 388 lượt xem

Về Chúng tôi

Viết một đoạn văn ngắn ở đây để khi độc giả mới tìm đến website của bạn qua các bài blog, được dẫn chiếu trong kết quả tìm kiếm của Google.

Hãy luôn được cập nhật:

Tham gia vào dòng tin xã hội của chúng tôi.

Blog của chúng tôi

Lưu trữ