Chi tiết bantin BHXH 2020-03-15


Tạm dừng đóng BHXH đối với DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 3 2020 — 686 lượt xem

Từ tháng 4/2020: Áp dụng quy định mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 3 2020 — 588 lượt xem

Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong tổ chức thực hiện BHYT

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 3 2020 — 344 lượt xem

Góp ý sửa đổi, bổ sung Quy trình thu BHXH, BHYT, cấp mã số hộ gia đình và mã số BHXH

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 3 2020 — 416 lượt xem

Chủ động các biện pháp góp phần bảo đảm An sinh xã hội trước dịch Covid -19

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 3 2020 — 466 lượt xem

Sẽ bổ sung một số chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 3 2020 — 334 lượt xem

Về Chúng tôi

Viết một đoạn văn ngắn ở đây để khi độc giả mới tìm đến website của bạn qua các bài blog, được dẫn chiếu trong kết quả tìm kiếm của Google.

Hãy luôn được cập nhật:

Tham gia vào dòng tin xã hội của chúng tôi.

Blog của chúng tôi

Lưu trữ