Chi tiết bantin BHXH 2020-01-15


Năm 2020: Đảm bảo 100% người cao tuổi tham gia BHYT

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 93 lượt xem

Tin học hóa trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh BHYT góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, phục vụ Nhân dân

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 78 lượt xem

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành BHXH

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 85 lượt xem

Hiện đại hóa để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách BHXH

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 82 lượt xem

Ngành BHXH: 10 giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 85 lượt xem

Một số hướng dẫn về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 97 lượt xem

Tập trung khai thác tối đa hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 93 lượt xem

BHXH Việt Nam: Tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 82 lượt xem

Thanh toán BHXH 01 lần trường hợp mất sổ BHXH

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 143 lượt xem

Những dấu mốc đổi mới lĩnh vực BHXH vì ASXH: Định hướng đổi mới không ngừng để ngày càng hoàn thiện

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 87 lượt xem

Về Chúng tôi

Viết một đoạn văn ngắn ở đây để khi độc giả mới tìm đến website của bạn qua các bài blog, được dẫn chiếu trong kết quả tìm kiếm của Google.

Hãy luôn được cập nhật:

Tham gia vào dòng tin xã hội của chúng tôi.

Blog của chúng tôi

Lưu trữ