Chi tiết bantin BHXH 2020-01-15


Năm 2020: Đảm bảo 100% người cao tuổi tham gia BHYT

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 349 lượt xem

Tin học hóa trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh BHYT góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, phục vụ Nhân dân

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 334 lượt xem

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành BHXH

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 319 lượt xem

Hiện đại hóa để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách BHXH

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 330 lượt xem

Ngành BHXH: 10 giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 318 lượt xem

Một số hướng dẫn về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 397 lượt xem

Tập trung khai thác tối đa hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 724 lượt xem

BHXH Việt Nam: Tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 344 lượt xem

Thanh toán BHXH 01 lần trường hợp mất sổ BHXH

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 394 lượt xem

Những dấu mốc đổi mới lĩnh vực BHXH vì ASXH: Định hướng đổi mới không ngừng để ngày càng hoàn thiện

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 1 2020 — 338 lượt xem

Về Chúng tôi

Viết một đoạn văn ngắn ở đây để khi độc giả mới tìm đến website của bạn qua các bài blog, được dẫn chiếu trong kết quả tìm kiếm của Google.

Hãy luôn được cập nhật:

Tham gia vào dòng tin xã hội của chúng tôi.

Blog của chúng tôi

Lưu trữ