Người có thẻ BHYT mã DT2 có được hưởng quyền lợi khi đi làm công nhân tại các vùng kinh tế không?

Bạn Hoang Le Minh, địa chỉ email h.ltôii…@gmail.com, hỏi: Tôi là người dân tộc ở vùng đặc biệt khó khăn được Nhà nước cấp thẻ BHYT mã DT2 (mức hưởng 100%); nhưng đi đến các vùng kinh tế như Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh làm công nhân thì phải tham gia BHYT bắt buộc theo quy định đối tượng công nhân mã DN4 (mức hưởng 80%). Như vậy, tôi có được đổi mã hưởng quyền lợi BHYT cao nhất không? Nếu được thì hồ sơ thủ tục như thế nào (hộ khẩu thường trú của tôi vẫn đang ở vùng đặc biệt khó khăn)?

Trả lời:

Tại Điều 4 Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/07/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật BHYT:

“UBND xã có trách nhiệm lập danh sách người tham gia BHYT thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gửi cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện rà soát, xác định đúng đối tượng được cấp thẻ BHYT”.

Tại Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH về Hướng dẫn đối tượng tham gia BHYT được Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT:

“Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Như vậy, trường hợp của bạn, đi làm công nhân ở các vùng kinh tế thuộc tỉnh Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, tham gia đóng BHXH, BHYT theo đối tượng bắt buộc, được cấp thẻ BHYT mã DN4; hiện không sinh sống tại khu vực đặc biệt khó khăn (mặc dù vẫn có hộ khẩu ở vùng đặc biệt khó khăn); bạn không được cấp thẻ BHYT theo đối tượng DT2 là đúng quy định.


Nguồn: BHXH Việt Nam