Nghiên cứu giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Đây là một trong những nội dung chính của đề tài khoa học được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội do TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Chủ nhiệm đề tài. Chiều ngày 11/12, tại Hà Nội, hội thảo khoa học đánh giá kết quả nghiên cứu được tổ chức với sự tham gia của đại diện cơ quan tổ chức thực hiện BHXH, các nhà khoa học nghiên cứu trong lĩnh vực An sinh xã hội.

Từ việc làm rõ các khái niệm lao động phi chính thức, các quy định pháp luật về việc tham gia BHXH tự nguyện, nhóm nghiên cứu đã thực hiện thống kê, phân tích số liệu cho thấy rõ thực trạng tham gia BHXH tự nguyện của nhóm đối tượng này trong giai đoạn 2009-2017. Theo đó, số tham gia BHXH tự nguyện hiện đạt trên 530.000 người, đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng trong khoảng hai năm gần đây khá cao; một phần là do chính sách hỗ trợ tham gia đóng được thực hiện từ năm 2018. Bên cạnh số liệu tăng trưởng, các nội dung được tập trung phân tích kỹ như, công tác tuyên truyền, số lượng, chất lượng hoạt động của hệ thống đại lý thu; quy trình hồ sơ, thủ tục tham gia… Từ thực trạng nói trên và nhất là qua khảo sát người lao động về chính sách BHXH tự nguyện, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số nhóm giải pháp; tập trung vào việc đề xuất nâng mức hỗ trợ tham gia, tăng cường công tác tuyên truyền…
Tại hội thảo, đại diện cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, các nhà khoa học cùng thảo luận, phân tích sâu, làm rõ bức tranh tổng quan về BHXH tự nguyện, đánh giá các giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện với nhóm lao động phi chính thức như; xây dựng căn cứ khoa học, thực tiễn để điều chỉnh mức hỗ trợ, thiết kế thời gian đóng, mức đóng BHXH tự nguyện, tính khả thi của việc bổ sung chế độ hưởng, dự báo hiệu quả tác động thực tế… Bên cạnh các giải pháp mang tính kỹ thuật, điều chỉnh quy định pháp luật, các nhà nghiên cứu thống nhất nhận định rằng: để phát triển BHXH bền vững nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng, công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng và phải được thực hiện bài bản, bền bỉ, tác động lâu dài đến người dân ngay từ cơ sở. Đội ngũ cán bộ đại lý thu phải được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, đóng vai trò vận động trực tiếp người dân tham gia và duy trì tham gia BHXH tự nguyện trong quãng thời gian dài./.


Nguồn: Tạp chí BHXH