Làm thủ tục tham gia BHXH tự nguyện trường hợp sai họ tên

Bà Lê Thanh Tuyền (Hoa Lư, Ninh Bình) hỏi: Tôi có thời gian đóng BHXH bắt buộc 10 năm, nay tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, trong sổ hộ khẩu của tôi tên là Lê Thanh Tuyền; tên gọi ở nhà cũng là Tuyền nhưng chứng minh thư và giấy khai sinh lại là Thanh Truyền. Vậy, khi đi làm thủ tục tham gia BHXH tự nguyện có vướng mắc gì không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch:

“1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”.

Vì vậy, đề nghị bà lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) kèm theo Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu nộp cho cơ quan BHXH để điều chỉnh tên trên sổ BHXH đã cấp khi tham gia BHXH bắt buộc theo đúng tên trên chứng minh thư, giấy khai sinh của bà.

Khi bà tham gia BHXH tự nguyện, cơ quan BHXH ghi quá trình đóng BHXH tự nguyện trên sổ BHXH đã cấp.


Nguồn: Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)