Nâng cao hiệu quả truyền thông, thông tin đối ngoại về BHXH, BHYT

Từ ngày 11 đến ngày 15/11, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam phối hợp với Đại học Waikato, New Zealand tổ chức khóa bồi dưỡng truyền thông hiện đại cho cán bộ làm công tác truyền thông, thông tin đối ngoại.

Tham dự khóa bồi dưỡng có các cán bộ truyền thông, cán bộ phụ trách thông tin đối ngoại của một số đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Dương.

Trong 05 ngày của khóa học, các học viên đươc nghe ông Mike Hannah, Nguyên Trưởng bộ phận Truyền thông, Thư ký Hội đồng thành viên, Ngân hàng Trung ương New Zealand truyền tải nội dung và trao đổi về các chuyên đề: vai trò chiến lược của truyền thông; tổng quan về chiến lược truyền thông; truyền thông dự trên bằng chứng; công nghệ số và truyền thông, xử lý khủng hoảng truyền thông…Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Tiến Thành: Công tác truyền thông, thông tin đối ngoại có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận của dư luận trong nước và quốc tế về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của BHXH, BHYT trong sự nghiệp xây dựng an sinh xã hội. Việc phối hợp với Đại học Waikato, New Zealand tổ chức Chương trình Bồi dưỡng kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về truyền thông hiện đại là một trong những hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác này. Qua những kiến thức từ khóa bồi dưỡng, các cán bộ làm công tác truyền thông, thông tin đối ngoại sẽ chủ động hơn, tích cực tiếp thu, lĩnh hội các kiến thức kỹ năng, phương pháp truyền thông mới theo tư duy hiện đại để tăng cường năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, thông tin đối ngoại trên địa bàn./.


Nguồn: Tạp chí BHXH