BHXH Việt Nam: Yêu cầu cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh

Ngày 07/11/2019, BHXH Việt Nam ra Công văn số 4179/BHXH-DVT về việc Đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh có BHYT.
 
Theo đó, Công văn số 4179/BHXH-DVT được BHXH Việt Nam ban hành sau khi nhận được phản ánh của người bệnh, cơ quan truyền thông trong thời gian vừa qua về việc một số cơ sở khám, chữa bệnh BHYT không cung ứng đủ thuốc để điều trị cho người bệnh (ví dụ, thiếu huyết thanh kháng bạch hầu tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phụ sản-Nhi TP.Đà Nẵng…). Việc các cơ sở khám, chữa bệnh không cung ứng đủ thuốc là vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 21 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh BHYT.

Vì vậy, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Sở Y tế tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn có ngay các giải pháp cung ứng đủ, kịp thời thuốc điều trị cho người bệnh BHYT, đặc biệt đối với các trường hợp cấp cứu, dịch bệnh nguy hiểm đến tính mạng con người; giải thích để người bệnh yên tâm điều trị, không phải bỏ về vì bệnh viện không làm tròn trách nhiệm cung ứng thuốc như một số trường hợp mắc bệnh bạch hầu mà báo chí đã nêu; đồng thời, có ngay văn bản đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện nghiêm trách nhiệm cung ứng thuốc, vật tư y tế để điều trị cho người bệnh đúng quy định, tuyệt đối không để thiếu hoặc yêu cầu người bệnh phải tự mua các loại thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục được Quỹ BHYT chi trả.Trước đó, BHXH TP.Hồ Chí Minh đã kịp thời có Công văn gửi các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn Thành phố về việc thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Cụ thể, trong khi chờ hướng dẫn của BHXH Việt Nam về thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT, BHXH Thành phố không có cơ sở để thanh toán trực tiếp đối với các trường hợp người bệnh phải tự mua thuốc, vật tư y tế do bệnh viện không cung ứng vì hết thầu. Do đó, đề nghị cơ sở khám, chữa bệnh báo cáo Sở Y tế Thành phố để có phương án cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư y tế cho người bệnh; không để người bệnh tự mua khi cơ sở khám, chữa bệnh đã sử dụng hết số lượng thuốc, vật tư y tế trong quá trình điều trị; cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm thanh toán lại cho người bệnh trước khi người bệnh ra viện và BHXH Thành phố sẽ không nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp cho người bệnh chi phí nêu trên.


Nguồn: Tạp chí BHXH