Quyết định 4324/QĐ-BQP ngày 02/10/2019

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực BHYT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Tải về tại đây: