Quyết định 1270/QĐ-BHXH ngày 30/09/2019

Sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH

Tải về tại đây: