DANH SÁCH VĂN BẢN - BẢN TIN BHXH 2019-10-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 28 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 76/2019/NĐ-CP
(08/10/2019)
Chính sách đối với CB-CC-VC, NLĐ và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có ĐK KT-XH đặc biệt khó khăn
2 9087/VPCP-KGVX
(07/10/2019)
Nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
3 28/2018/TT-BYT
(26/10/2018)
Quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại cơ sở y tế
4 3837/QĐ-BYT
(28/08/2019)
Biểu mẫu báo cáo, theo dõi công tác dược cổ truyền trong cơ sở khám chữa bệnh
5 10/CT-BYT
(09/09/2019)
Tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
6 5715/BYT-BH
(27/09/2019)
Chấn chỉnh bảo mật, an toàn thông tin khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
7 5823/BYT-BH
(02/10/2019)
Trả lời một số kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
8 9994/BTC-TCCB
(26/08/2019)
Rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính
9 4324/QĐ-BQP
(02/10/2019)
Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực BHYT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
10 3235/LĐTBXH-BHXH
(05/08/2019)
Trả lời kiến nghị liên quan tới pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội
11 772/AIDS-ĐT
(10/09/2019)
Hướng dẫn chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV
12 832/AIDS-VP
(27/09/2019)
Cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ bảo hiểm y tế năm 2019
13 3918/BHXH-TTKT
(02/10/2018)
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính
14 341/BHXH-BT
(30/01/2019)
Khai thác sử dụng chức năng tự động thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất trên phần mềm TST
15 1088/BHXH-CSYT
(05/04/2019)
Chấn chỉnh công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
16 1315/BHXH-CSXH
(23/04/2019)
Tăng cường công tác quản lý về bảo hiểm thất nghiệp
17 2207/BHXH-CSYT
(21/06/2019)
Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu
18 2326/BHXH-BT
(27/06/2019)
Cung cấp chi tiết tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN
19 2350/BHXH-BT
(28/06/2019)
Thu BHXH, BHYT, BHTN tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở 1
20 3200/BHXH-CNTT
(03/09/2019)
Bảo mật thông tin tài khoản truy cập Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
21 3238/BHXH-CSYT
(06/09/2019)
Thực hiện Thông tư 09/2019/TT-BYT
22 3328/BHXH-GĐB
(11/09/2019)
Thực hiện Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
23 3436/BHXH-GĐB
(20/09/2019)
Cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ bảo hiểm y tế
24 3639/BHXH-CNTT
(27/09/2019)
Tạo lập biên bản Giám định y khoa
25 1270/QĐ-BHXH
(30/09/2019)
Sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH
26 1300/QĐ-BHXH
(04/10/2019)
Sửa đổi QĐ 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH VN
27 1750/BHXH-QLT
(05/08/2019)
Sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử
28 1981/BHXH-CĐ
(03/09/2019)
Thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí