Công văn 772/AIDS-ĐT ngày 10/09/2019

Hướng dẫn chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV

Tải về tại đây: