Công văn 2207/BHXH-CSYT ngày 21/06/2019

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu

Tải về tại đây: