Công văn 1088/BHXH-CSYT ngày 05/04/2019

Chấn chỉnh công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Tải về tại đây: